Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 ve 72 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 ve 72 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi

   Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada 71 ve 72 parsellere  ilişkin 1/5000  ölçekli   Nazım   İmar  Planı  değişiklik   teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153