Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 229 ada 4,5,6 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 229 ada 4,5,6 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 229 ada 4,5,6 ve 8 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185