Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 423 ada, 5 parsel ile Bozyazı Mahallesi, 313 ada 9 nolu parselin kuzeyi, 313 ada 1 nolu parselin doğusunda kalan park alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 423 ada, 5 parsel ile Bozyazı Mahallesi, 313 ada 9 nolu parselin kuzeyi, 313 ada 1 nolu parselin doğusunda kalan park alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 423 ada, 5 parsel ile Bozyazı Mahallesi, 313 ada 9 nolu parselin kuzeyi, 313 ada 1 nolu parselin doğusunda kalan park alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185