Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Çamlıyayla  İlçesi, Namrun Mahallesi, 6233 parsel numaralı, taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği  Teklifi

Mersin İli, Çamlıyayla  İlçesi, Namrun Mahallesi, 6233 parsel numaralı, taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği  Teklifi

Mersin İli, Çamlıyayla  İlçesi, Namrun Mahallesi, 6233 parsel numaralı, taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği  Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153