Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3989 ada 1 parseline ilişkin 1/5000  ölçekli    Nazım  İmar  Planı  değişikliği   teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3989 ada 1 parseline ilişkin 1/5000  ölçekli    Nazım  İmar  Planı  değişikliği   teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3989 ada 1 parseline ilişkin 1/5000  ölçekli   
Nazım  İmar  Planı  değişikliği   teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153