Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3964 ada 1, 2, 10, 12 parsellerin mahkeme kararı gereğince "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" işaretlenmesine yönelik olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3964 ada 1, 2, 10, 12 parsellerin mahkeme kararı gereğince "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" işaretlenmesine yönelik olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesi, 3964 ada 1, 2, 10, 12 parsellerin mahkeme kararı gereğince "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" işaretlenmesine yönelik olarak  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185