Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1677 (yeni 122 ada 443 parsel) parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1677 (yeni 122 ada 443 parsel) parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1677 (yeni 122 ada 443 parsel) parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153