Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada 4 parselin bir kısmı, 103 ada 14 parselin bir kısmı, 103 ada 9 parselin bir kısmı, toplam 12787m²’lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada 4 parselin bir kısmı, 103 ada 14 parselin bir kısmı, 103 ada 9 parselin bir kısmı, toplam 12787m²’lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada 4 parselin bir kısmı, 103 ada 14 parselin bir kısmı, 103 ada 9 parselin bir kısmı, toplam 12787m²’lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185