Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 5586 ada 1,2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 5586 ada 1,2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 5586 ada 1,2 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185