Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Spor Alanı ve Park Alanı Düzenlenmesine Yönelik 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP değişikliği teklifi

Spor Alanı ve Park Alanı Düzenlenmesine Yönelik 1/5000 NİP ve 1/1000 UİP değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 2789 ada 3 parsel, 10746 ada 1 parsel ile 9642 ada 2 parselin üzerinde "Spor Alanı ve Park Alanı" düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185