Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada 1 parsel,1969 ve 2055 parseller ile çevresinde yer alan Orman Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada 1 parsel,1969 ve 2055 parseller ile çevresinde yer alan Orman Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 9416 ada 1 parsel,1969 ve 2055 parseller ile çevresinde yer alan Orman Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185