Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3394 parselin Akaryakıt ve Servis  İstasyonu Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3394 parselin Akaryakıt ve Servis  İstasyonu Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 3394 parselin; Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 03.10.2019 tarih ve 2018/163 5E. 2019/l 062K. sayılı kararı doğrultusunda Akaryakıt ve Servis  İstasyonu Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153