Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesinde yer alan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesinde yer alan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesinde yer alan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185