Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 467 ada 1 no.lu parsel ve 577 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 467 ada 1 no.lu parsel ve 577 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi 467 ada 1 no.lu parsel ve 577 ada 1 parsel (ormandan tahsis edilen 258.140 m²’lik kısmı) numaralı taşınmazın “Mezarlık Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185