Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şahin Mahallesi, 2997 ada 1 parset 2944 ada 15 parsel ile 4557 ada 4 ve  5 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şahin Mahallesi, 2997 ada 1 parset 2944 ada 15 parsel ile 4557 ada 4 ve  5 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şahin Mahallesi, 2997 ada 1 parset 2944 ada 15 parsel ile 4557 ada 4 ve 
5 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153