Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 102 ada 23, 24 ve 25 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 102 ada 23, 24 ve 25 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 102 ada 23, 24 ve 25 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153