Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Civciv Mahallesi), 489 ada 24, 25 ve 51 parseller ile Yazalanı Mahallesi 916 adanın kuzeyinde bulunan Park Alanı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Civciv Mahallesi), 489 ada 24, 25 ve 51 parseller ile Yazalanı Mahallesi 916 adanın kuzeyinde bulunan Park Alanı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (tapuda Civciv Mahallesi), 489 ada 24, 25 ve 51 parseller ile Yazalanı Mahallesi 916 adanın kuzeyinde bulunan Park Alanı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185