Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi II. Etap planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı Revizyonu Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ' nin 14.08 .2020 tarih ve 436 sayılı  kararı ile onayına ilişkin askı

Mersin İli, Toroslar İlçesi II. Etap planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı Revizyonu Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ' nin 14.08 .2020 tarih ve 436 sayılı  kararı ile onayına ilişkin askı

Mersin İli, Toroslar İlçesi II. Etap planlama bölgesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi ' nin 14.08 .2020 tarih ve 436 sayılı kararı ile onayına ilişkin askı 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185