Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İhaleler
  • Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 64 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 64 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi

Dosyalar

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185