Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İhaleler
  • Mersin Merkez 61 Adet S Plaka İhalesi Kazananlar Listesi

Mersin Merkez 61 Adet S Plaka İhalesi Kazananlar Listesi

İlgili ihale teknik şartnamesinin İhale Koşulları başlıklı maddenin j bendinde, “S Plaka almaya hak kazananlar teklif zarflarında yer alan bedellerini ve Katma Değer Vergisi bedelini; ihale sonucunun açıklanmasını takiben 12 eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksitini 15 (On Beş) iş günü içerisinde, diğer taksitleri 2 ayda bir olmak şartı ile ilk ödediği taksit tarihini takip eden ayların aynı tarih ve iş gününde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Merkez Veznesi'ne yatıracak, söz konusu taksitlerin art arda 3 taksitini yatırılmaması durumunda yetkililer tarafından icra takibi başlatılacaktır. Teminatlar taksitleri bitene kadar iade edilmeyecek, taksitlerin gecikmesi durumda yasal faiz uygulanacaktır" demektedir.

24/12/2019 tarihinden itibaren 15 işgünü içerisinde başvurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185