Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Görevleri

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Görevleri

(1) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki gibidir:

            a) Daire Başkanlığı ve bağlı birimler için gerekli her türlü mal ve hizmet taleplerini alıp, talep eden birim adına satın alma iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

            b) Daire Başkanlığının çalışmaları ile ilgili rapor, brifing vb. iş ve işlemlerini yapmak, kalite sistem çalışmalarını yürütmek,

            c) Daire Başkanlığı ile ilgili çalışma alanını ilgilendiren mevzuatı takip etmek, uygulanmasını sağlamak,

            ç) Daire Başkanlığının yıllık olağan bütçe teklifini hazırlamak,

            d) Daire Başkanlığının birim arşiv faaliyetlerini ilgili yönetmelikler doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

            e) Daire Başkanlığı personellerinin mali ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler yapmak

            f) 4734 Sayılı Kanun kapsamında birime ait yapılacak olan her türlü mal ve hizmet alımlarına ait ihale işlemleriyle ilgili iş ve işlemler yapmak,

            g) Daire Başkanlığına ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

            ğ) Birime ait hizmet alanlarının periyodik temizlik, güvenlik, bakım vb. işlemlerinin ilgili çalışma talimatına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve gerekli harcamaları yapmak,

            h) Birime ait hizmet alanlarında kullanılacak olan tefrişat, müştemilat, kırtasiye ve büro malzemelerini temin etmek,

            ı) CİMER’den gelen yazıların takip edilerek, cevap yazılarını yazmak,

            i) Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği, yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Mükemmellik çalışmalarını yürütmek.

2) Satın Alma Şefliğinin görevleri şunlardır:

            a) Daire Başkanlığı ve bağlı birimler için gerekli her türlü mal ve hizmet taleplerini alıp, talep eden birim adına satın alma iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekliyle yürütmek,

            b) 4734 Sayılı Kanun kapsamında birime ait yapılacak olan her türlü mal ve hizmet alımlarına ait ihale işlemleriyle ilgili iş ve işlemler yapmak,

            c) Birime ait hizmet alanlarının periyodik temizlik, güvenlik, bakım vb. işlemlerinin ilgili çalışma talimatına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve gerekli harcamaları yapmak,

            ç) Birime ait hizmet alanlarında kullanılacak olan tefrişat, müştemilat, kırtasiye ve büro malzemelerini temin etmek,

            d) Daire Başkanlığına ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185