Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İç Denetim Şube Müdürlüğü

İç Denetim Birimi Başkanlığı-İç Denetim Şube Müdürlüğü

Units
  • İletişim Bilgileri
  • Telefon0324 533 3351
  • E-Posta
  • Adres

    Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası B Blok Kat 2 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

İç Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri

Görev Tanımı :
Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, İç Denetim Birimi Başkanlığında gerekli tüm faaliyetlerin çalışma alanlarındaki ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla alanıyla ilgili gerekli işleri yapar.
Görevleri :
a)İç Denetim Birimi adına gelen yazışmaları İç Denetim Birim Başkanına sunmak ve dağıtımını yapmak,
b)Birim Başkanı ve İç denetçilerce verilen yazışmaları hazırlamak, gelen yazılara cevap vermek, 
c)İç Denetim Birim Başkanlığınca yapılacak olan toplantılarla ilgili çalışmaları yürütmek, toplantı gündemi ile ilgili yazı ve dokümanları ilgili birimlere iletmek,
d)Başkanlığın arşiv işlemlerini yürütmek,                  
e)Başkanlığa gelen yazı, dosya, zarf, faks vb. gibi belgeleri gizlilik kurallarına riayet ederek teslim almak ve Birim Başkanına iletmek,
f)Başkanlığın stratejik planı, taşınır işlemleri ve bütçe ile ilgili işlemleri ile gerektiğinde diğer mali işlemlerini yürütmek,
g)Büro personellerinin koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, görev dağılımını yapmak,
ğ)Büro personeline verilen görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,
h)Büro personelinin yıllık izinlerini ve diğer özlük işlemlerini düzenlemek,
ı)Birim Başkanı  tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
i)Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak,
j)Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,
k)Birim Başkanı ve İç denetçilere karşı büro faaliyetlerinde gizlilik esaslarına uygun davranmak. 
Sorumlulukları:
Büro Müdürü yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Birim Başkanına karşı sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Müdürü ve personel birime ait yazışma ve dosyaları Birim Başkanı ve ilgili iç denetçinin bilgisi olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185