Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü
Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Bahar Gülcay ÇAT BAKIR
 • Telefon0324 533 37 05
 • E-Postahalksagligi@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi A blok hizmet Binası Kat:6 AKDENİZ/MERSİN

Görevleri

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sağlık tesisleri açmak, işletmek veya işlettirmek,
 2. Gezici sağlık araçları ile veya belirlenen geçici merkezlerde sağlık taramaları yapmak, yaptırmak ve gerekli hallerde kamuya bağlı sağlık kuruluşlarına yönlendirmek, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne taramalar ile ilgili aylık rapor göndermek.
 3. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan sıhhi işyerlerinin Zabıta Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde ruhsatlandırmaya esas kontrol ve denetimlerini yapmak.
 4. Koruyucu sağlık hizmetleri yürütülürken gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak
 5. Koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili yerel ve ulusal gelişmeleri takip ederek vatandaşlara ve çalışanlara sağlığın iyileştirilmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, buna ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri desteklemek ve denetlemek,
 6. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve işlettiği alanlardaki tesis, otogar, hal, aşhane, kafe, lokanta, çay bahçesi ve benzeri işyerleri ile Büyükşehir Belediyesinin ruhsatlandırdığı 1.sınıf gayrisıhhi müesseselerin, aylık kontrol ve denetim planını yapmak.Denetimlerini bu plana göre yapmak.
 7. İşyerlerinin denetiminde Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda aynı yönetmeliğin 35.maddesine göre Zabıta Dairesi Başkanlığı ile birlikte tespitler yapmak.Cezai işlem yapılmasının takibini yapmak.
 8. Kamu kurumları talep etmesi durumunda, gıda işyerlerinin denetlenmesinde oluşturulacak komisyonlara personel görevlendirmek.
 9. 18/02/2020 tarih ve 22270 sayılı Hasta Nakli ve Ambulans Yönergesine uygun olarak Hasta nakil ve ambulans hizmetini gerçekleştirmek.
 10. 18/02/2020 tarih ve 22269 sayılı Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Yönergesine uygun olarak merkezin işleyişini sağlamak.
 11. Şube Müdürlüğünde görevli personelin görev tanımına uygun çalışmasını sağlamak ve çalışanlar arasında uyum ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamak

 Denetim ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Şefliği:

 

 1. Denetim hizmetleri ile ilgili yıllık, aylık ve haftalık denetim plan ve programını hazırlamak ve şube müdürünün onayına sunmak.
 2. Sıhhi/gayrisıhhi işyerlerinin denetimlerinde kullanılan tutanakların takibini yapmak ve arşivlemesini sağlamak.
 3. Denetim hizmetleri ile ilgili haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayarak şube müdürlüğüne bildirmek.
 4. Gezici Sağlık Hizmetleri ile ilgili yıllık, aylık ve haftalık plan ve program hazırlamak ve şube müdürüne sunmak.
 5. Gezici Sağlık Hizmetleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak.
 6. Gezici Sağlık Hizmetleri ile ilgili haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayarak şube müdürlüğüne bildirmek.
 7. Gezici sağlık araçlarında kullanılan alet, ekipman ve tıbbi donanımların periyodik bakım onarım ve sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak amacıyla takibini yaparak şube müdürüne bildirmek.
 8. Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezine uygun başvuruların kabulünü sağlamak,
 9. Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezinde verilen hizmetlerin devamlılığını ve kontrolünü sağlamak,
 10. Alzheimer ve Demans Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezindeki hastaların kayıtlarının tutmak ve arşivlemek,
 11. Çalışanları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 12. Çalışanların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 13. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.

Hasta Nakil ve Ambulans Hizmetleri Şefliği:

 1. Hasta nakil ve ambulans taleplerini karşılamak, hizmete uygunluğunu belirlemek,
 2. Hizmete uygun olan taleplerin zamanında karşılanmasını sağlamak,
 3. Hasta nakil ambulansında kullanılan alet, ekipman ve tıbbi donanımların periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak amacıyla takibini yaparak şube müdürüne bildirmek.
 4. Tıbbi müdahale gerektirmeyen, Ambulansları (Acil yardım,hasta nakli,yoğun bakım,özel donanımlı vb) ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan hastaların, sağlık kuruluşlarına veya sağlık sağlık kuruluşlarından evlerine ulaşımlarının sağlanması amacıyla hasta servis hizmeti vermek.
 5. Hasta nakil ve ambulans hizmetleri ile ilgili kayıt, raporlama ve arşiv işlerini yapmak,
 6. Çalışanları hizmete ilişkin işlemler konusunda aydınlatmak, işlerin verimliliğini artırmak için yöntemler geliştirmek,
 7. Çalışanların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Birim faaliyetleri ile ilgili belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumları ile ilgili toplanan verileri analiz etmek ve şube müdürüne raporlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185