Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • HABERLER
  • Yol Yapım, Bakım Ve Onarım İşlerindeki Tehlike Ve Riskler Anlatıldı

Yol Yapım, Bakım Ve Onarım İşlerindeki Tehlike Ve Riskler Anlatıldı

Yol Yapım, Bakım Ve Onarım İşlerindeki Tehlike Ve Riskler Anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personellerine, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitimde, yol yapım, bakım ve onarım işlerindeki tehlike ve riskler anlatıldı.

 

İş güvenliği uzmanları Kemal Şahin, Yasemin Şahin, Sercan Aslan ve işyeri hekimi İsmail İncir tarafından Kongre ve Sergi Sarayı’nda verilen eğitimde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar anlatıldı. Personele, risk etmenlerinden, iş ekipmanlarının güvenli kullanımına kadar pek çok alanda bilgi verildi.

 

Uzmanlar, eğitimde özellikle yol yapım, bakım, onarım işlerindeki tehlike ve riskler, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma konuları üzerinde durdu.

 

İş sağlığı ve güvenliği anlatıldı

 

Eğitimde, sağlık konularında işyeri temizliği ve düzeni dahil olmak üzere, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım ile tütün ürünlerinin zararları, pasif etkilenim ve hijyen konuları paylaşıldı.

Ayrıca, teknik konular kapsamında kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma hakkında bilgi verildi.şanan kazalardan video ve örneklere de yer verilen eğitimde, katılımcılara daha etkili bir anlatım sağlandı. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından verilen eğitimin sonunda, verimliliği ölçmek ve değerlendirmek amacıyla sınav yapıldı.

 


Yayın Tarihi:10.2.2020 08:51:21

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185