Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Kalite Eğitimden Geçer

Kalite Eğitimden Geçer

Kalite Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Mükemmellik Çalışmalarına 2014 yılında başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışanlarına eğitim vermeye devam ediyor.

Kalite çalışmalarında başarılı olabilmenin en temel kriterlerinden birinin çalışanların yetkinliklerini artırarak, yüksek performanslı ve hizmet odaklı insan kaynağı oluşturabilmek olduğunun bilincinde olan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren çalışanlarına ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konularında eğitim veriyor.

Vatandaş, paydaş ve çalışan odaklı, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, sürdürülebilir, katılımcı ve çoğulcu, adil, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim ve vizyon anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kalite yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

Süreç iyileştirme, Kaliteli Hizmet Sunumu ve Mükemmellik Yaklaşımının tüm birimlere yayılımı ve ihtiyaç duyulan birimlerde, eğitimlerle yetkilendirilen yeni Birim Kalite Yönetim Sistem Sorumlularının görevlendirilmesi amacıyla çalışanlara eğitim veriliyor. 5 Şubat’ta başlayan ve işin uzmanı nitelikli eğitimciler tarafından tam zamanlı olarak 40 kişilik çalışan grubuna verilen eğitimler 9 Şubat tarihine kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kalitesini yükseltecek olan eğitimler, hem vatandaşların hem de çalışanların memnuniyetini artıracak.

Birim Kalite Yönetim Sistem Sorumluları Yetiştiriliyor

Türkiye’de kaliteye yön veren yerel yönetimler arasında öncü olan Mersin Büyükşehir Belediyesi; kaliteli ve yenilikçi hizmet sunumu, süreçlerle ve sistemlerle yönetim konularında başarısını her geçen gün arttırıyor. Kalite çalışmalarının yürütücüsü olan birim kalite yönetim sistem sorumluları, aldığı eğitimler ve görev aldığı projeler sayesinde yetkinliklerini sürekli iyileştirecek ve geliştirecek.

Gerçekleştirilecek olan “Birim Kalite Yönetim Sistem Sorumlusu Eğitimi” ile Kalite ve Mükemmellik Çalışmalarının tüm birimlere yayılımı sağlanırken, Birim Kalite Yönetim Sistem Sorumluları’nın sayısı arttırılarak, kalite yaklaşımının Büyükşehir Belediyesi’nin her birimine ve hizmet noktasına yayılması amaçlanıyor.

 


Yayın Tarihi:6.2.2018 14:05:07

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185