Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gerçekleştirilen Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi’nde, siber güvenliğin önemine değinildi ve özellikle kamu çalışanlarında siber güvenlik olgusu hakkında farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Konuşmalarda, Türkiye’nin 30 binden fazla siber güvenlik uzmanına ihtiyacı olduğu ancak bu konuda çalışan bin civarında uzmanın bulunduğu dile getirilirken, yetişmiş insan açığı gözler önüne serildi.

Paneller ile siber güvenliğin önemi anlatıldı

Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi’nin 1. oturum başkanlığını Ulusal Siber Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan yaptı ve Sinerji Türk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Raşit Gülhan, Bilgi Güvenliği Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Ali İnceefe ve TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü Uygulama Güvenliği Birim Yöneticisi Özgür Yürekten de ‘Kamuda Siber Güvenlik Farkındalığı’ konularında bilgilerini katılımcılar ile paylaştı.

2. oturumun başkanlığını Kamu Bilişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Şakalak yaparken, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Ahmet Fethi Ayhan, Eczacıbaşı Bilişim Bilgi Güvenliği Müdürü Gökhan Yüceler ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali İnan ‘Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Siber Güvenlik’ konularında bilgi verdi.

3. ve son oturumun başkanlığını ise, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman yaptı ve Labris Networks Genel Müdürü Seçkin Gürler, eBilge Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı S. Bilgehan Üstündağ ile Crypttech Teknoloji Direktörü Tarık Kobalas ‘Siber Güvenlikte Milli Uygulama Örnekleri’ konulu paneli gerçekleştirdi.

Mersin’de ilki gerçekleştirilen Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi sayesinde, siber güvenlik alanındaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşılması, üniversite-kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi, kamunun bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlanmasına ön ayak olundu

 


Yayın Tarihi:16.11.2017 14:07:15

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185