Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

Units

Görevleri

Genel Sekreterlik Görevleri

  1. Genel Sekreterlik, Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında görev yapan Genel Sekreter ve Yardımcılarından oluşur,
  2. Büyükşehir Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak Genel Sekreter ve Yardımcıları tarafından sağlanır.
  3. Genel Sekreter ve Yardımcıları, belediyede, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından ve belediyede iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185