Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. Gençliğin serbest zamanlarını çeşitli sosyal kültürel ve sportif amaçlarla değerlendirmelerine yönelik hizmet ve faaliyetler programlamak, yapmak veya yaptırmak,
 2. Gençlik kampları açmak, kampla ilgili faaliyetleri yürütmek, katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak,
 3. Yöresel, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek, düzenlenen faaliyet, yarışma ve organizasyonlara bütçe imkanları dahilinde destek olmak,
 4. Gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,
 5. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,
 6. Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan spor tesislerinin bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak, kullanıma hazır halde tutmak,
 7. Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin’i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendiren tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,
 8. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek,
 9. Birime dilekçe, e-posta, CİMER yoluyla gelen talep şikâyetlerin yasal süre içerisinde cevaplandırılmasının sağlanması ve takibinin yapılmasını sağlamak,
 10. Birimin idari yazışmalarının takibinin yapılmasını sağlamak,
 11. Birimin mali işlerinin (Bütçe ve Satınalama) takibinin yapılmasını sağlamak,
 12. Birimin personel işlerinin takibinin yapılmasını sağlamak,
 13. Birim arşivini kurmak, kurdurmak ve yönetmek,
 14. Birim Taşınır Kayıt işlemlerinin takibinin yapılmasını sağlamak,
 15. Birim Şoför ve Araç takibinin yapılmasını sağlamak,

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185