Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Birim yöneticisi tarafından verilen iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Gençliğin serbest zamanlarını çeşitli sosyal kültürel ve sportif amaçlarla değerlendirmelerine yönelik hizmet ve faaliyetler programlamak, yapmak ve yaptırmak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde işbirliği protokolü hazırlamak,
 4. Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili yarışma, panel, toplantı, konferans ve eğitsel etkinlikler düzenlemek,
 5. Gençlik kampları açmak ve ilgili faaliyetleri yürüterek katılımcı gençlerin ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasını sağlamak,
 6. Yerel, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler ve yarışmalar düzenlemek, düzenlenen faaliyet, yarışma ve organizasyonlara bütçe imkanları dahilinde destek olmak,
 7. Gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, kamu kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,
 8. Gençlik Merkezleri ve ilgili faaliyetleri yürütmek, katılımcı gençlerin ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak,
 9. Genç yeteneklerin tespiti, spora kazandırılması için her türlü zemini hazırlamak,
 10. Spor turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, spor turizmine yönelik hizmetler için diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, eylem planını oluşturmak, elverişli bölgelerin ve alanların tespiti ve değerlendirilmesi için kapsamlı analiz hazırlanarak spor turizmi yol haritasını oluşturmak,
 11. Mahallinde spor imkânları geliştirilerek tüm dezavantajlı grupların sportif faaliyetlere katılımı teşvik etmek,
 12. Mersin’in spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması suretiyle spor turizminin gelişmesinin ve Spor dallarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılmasını sağlamak,
 13. Sporu sevdirmek için spor kursları açmak, kurslar ile ilgili programları hazırlamak, sportif projeler hazırlamak ve uygulamak,
 14. Spor hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,
 15. Mersin’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile destek vermek, Mersin il sınırları içinde ikamet eden başarılı sporcuları ödüllendirmek,
 16. Sportif faaliyet programlarını hazırlamak,
 17. Sporla ilgili eğitsel etkinlikler çerçevesinde yarışma, panel, toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak,
 18. Her türlü amatör spor karşılaşmalarının düzenlenebilmesi için gerekli ön koşulları hazırlamak,

Spor Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. Görev alanı ile ilgili Birimin/ Müdürlüğün vereceği işleri yapmak, yaptırmak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen projelerin takibinin yapılarak ortak projelere yapılması için işbirliğini sağlamak,
 3. Sportif faaliyet programları hazırlamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, muhtarlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde işbirliği protokolü hazırlamak, işlemleri takip etmek,
 5. İlimizde bulunan amatör spor kulüplerine Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ayni ve nakdi yardım yapabilmesi konusunda gerekli hazırlıklar yapmak,
 6. Sporla ilgili eğitsel etkinlikler çerçevesinde yarışma, panel, toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilmesi için gerekli hazırlıklar yapmak,
 7. Her türlü amatör spor karşılaşmalarının düzenlenebilmesi için ön koşulları hazırlamak,
 8. Yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarında üstün başarı göstererek madalya alan Mersin il sınırları içerisinde ikamet eden sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Büyükşehir Mersin Büyükşehir Belediyesi Ödül Yönetmeliği kapsamında Belediye Meclisi kararı ile ödül vermek için gerekli ön hazırlıkları yaparak işlemleri başlatmak ve takibini yapmak,
 9. Sportif proje ve faaliyetlerin iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Sporu sevdirmek ve teşvik etmek için spor kursları açılması konusunda programları hazırlamak,
 11. Yerel, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlere, turnuvalara, müsabakalara ve yarışmalara ev sahipliği yapmak, düzenlemek, düzenlenen faaliyet, turnuva, müsabaka, yarışma ve organizasyonlara bütçe imkanları dahilinde destek olunması hususunda alt yapı çalışmalarını yapmak,
 12. Mahallinde spor imkânları geliştirerek, başta engelli vatandaşlar olmak üzere tüm dezavantajlı grupların sportif faaliyetlere düzenli katılımının sağlanması için iş ve işlemleri yürütmek,
 13. Spor hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların hazırlıklarını yapmak.
 14. Gençliğin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla değerlendirmelerine yönelik hizmet ve faaliyetlere yönelik programlar yürütülmesini sağlamak,
 15. Gençlik kampları ile Gençlik Merkezleri katılımcı gençlerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak ilgili ön hazırlıklarını yapmak, katılımcı gençlerin ihtiyaçların tespit etmek,
 16. Gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projelerin hazırlanmasını sağlayarak bunları uygulamaya koymak,
 17. İlimizde bulunan gençlere sporu teşvik etmek amacıyla spor malzemesi sağlanması için gerekli tespitleri yapmak,
 18. Genç yeteneklerin tespiti, spora kazandırılması için her türlü zemini hazırlaması için ön hazırlıkları yapmak.
 19. Gençlerin kültürel ve sosyal alışverişlerini, birbirleriyle etkileşimlerini artıracak faaliyetler düzenlemek,
 20. Gençlere Mersin Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerini anlatmak ve Belediye ile gençler arasında bağ kurarak bu bağı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185