Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

 • İletişim Bilgileri
 • Daire BaşkanıKutlu SEZEN
 • Telefon0324 533 17 01
 • E-Postafenisleri@mersin.bel.tr
 • Adres

  Siteler Mah.Akdeniz Cad.No:2 Fen İşleri Hizmet Binası Kat:2 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

 1. İlgili harcama birimlerince planlanmış ve bütçelenmiş olmak kaydıyla, arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanan;
  1. Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları,hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, yük ve yolcu terminalleri, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak veya yaptırmak; yapım veya bakım-onarım işleri için proje hazırlık, ihale dokümanı hazırlık ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,
  2. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,
  3. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları, aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,
 2. Daire başkanlığı sorumluluk alanında olup yıllık performans programında yer alan ve bütçelenmiş tüm proje ve yatırımları, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek,
 3. Yatırım yapmak isteyen harcama birimince planlanan ve bütçelenerek yatırım programına alınan tesislerin, yapım ihalesi tamamlanıp ihale yetkilisince sözleşme imzalandıktan sonra kesin kabul ve kesin hakediş yapılana kadar işin sözleşme ve mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 4. İmalatı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kesin kabulü gerçekleştirilmiş ve Büyükşehir Belediyesinin görev yetki kapsamındaki bina, tesis, park, bahçe, mezarlık, spor sahaları ve benzeri yerlerin elektrik aboneliği ile elektrik arıza, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 5. İlçe Belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi arasındaki enerji ile ilgili faaliyet alanları konusunda entegrasyonu sağlamak,
 6. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki kapsamında elektrik aydınlatma ve enerji faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
 7. Mersin ilinin aydınlatma mimarisine yönelik proje geliştirmek ve uygulamak,
 8. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin enerji verimliliğini arttırmaya, enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmek ve gerekli çalışmaları yapmak,
 9. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki jeneratör, regülatör ve merkezi güç kaynaklarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 10. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait trafoların bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
 11. Yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek projelere çalışmalara katılmak, destek vermek,
 12. Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen Genel Aydınlatma aboneliklerinin kontrolünü yapmak, yeni bağlantı anlaşmalarını hazırlamak ve takip etmek,
 13. Belediye hizmet binalarının ve tesislerinin bakım, onarım ve iklimlendirme ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
 14. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütmek.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185