Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Mavi Kart Neden Gereklidir

Mavi Kart Nedir? Neden Gereklidir?

Küçük deniz araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi, bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerince alınan atıkların, manyetik bir kart vasıtasıyla on-line takibini sağlayan bir gemi atık takip sistemidir. Bakanlıkça yürürlüğe konan Türk deniz yetki alanlarında, atık alım gemileri, balıkçı barınakları, yat limanları ve buna benzer kıyı tesislerinde verilen atık alım hizmetine istinaden atık miktarı ve türüne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu ücret karşılığında mavi kart kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede atıkların takip edilmesi sağlanmaktadır.

Bu sistem ile, gemilerde ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile atığın hangi kıyı tesisine verildiği web ortamında online olarak izlenebilmektedir.

Deniz Araçlarının Sorumlulukları Nelerdir?                                                          

Mavi kart genelgesi ile yat limanları, balıkçı barınakları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen, bayrağı ne olursa olsun atık üretecek donanıma sahip olan bütün gemiler mavi kart almak zorundadırlar.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185