Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Mavi Kart Başvuru İşlemleri

Mavi Kart Başvuru İşlemleri

  1. Deniz aracı sahibi (tekne, yat, amatör) Daire Başkanlığımıza ait Çamlıbel Ek Hizmet birimine gidilerek, ekte belirtilen gerekli başvuru evraklar ile başvuru işlemini gerçekleştirir.

  2. Başvuru/ kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra,  ilgili deniz aracına tanımlanacak olan kart ücreti en yakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine ödeme işlemi yapılır ve karşılığında ödendi makbuz/ dekont alır.

  3. Ödeme işlemi sonrasında ödendi makbuzu ile yeniden Çamlıbel Ek Hizmet birimine gidilerek Mavi Kart temin edilir.

              Başvuru Evrakları;

  • Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi

  • Tolinato Belgesi Fotokopisi

  • Tekne Sahibi Kimlik Fotokopisi

 

             Nerelerden Temin Edilebilir?

Mavi Kartlar; Belediyemizce hizmet verilen Çamlıbel Yat Limanından ve Mavi Kart Otomasyon Sistemine entegre olmuş olan marinalar, belediye marinaları, atık alım gemileri, balıkçı barınakları, ve sistem içerisindeki buna benzer kıyı tesislerinden, Bakanlığın belirlemiş olduğu fiyat üzerinden temin edilebilir.                                                                                                      

             Mavi Kart Ücreti;                                   9,99 TL

(Kart Ücreti; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğünün Belirlediği 2016 Yılı Birim Fiyat Listesine Göre Tahsil Edilmektedir.)

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185