Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Units
  • İletişim Bilgileri
  • Daire BaşkanıKamuran ÖZKARALAR
  • Telefon0324 533 16 01
  • E-Postaetutveprojeler@mersin.bel.tr
  • Adres

    Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görevleri

  1. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanında bulunan yerlerde Cadde, Yol Etüt ve Projeleri yapmak ve yaptırmak.

  2. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanında bulunan Cadde ve Yollarda Araç ve Yaya Alt Geçitlerine ait Etüt ve Projeleri yapmak ve yaptırmak.

  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanında bulunan Cadde ve Yollar ile Sel ve Yağmur Sularını tahliye edilmesi gereken yerlerde gerekli Köprü, Menfez ve Sanat Yapıları Etüt ve Projeleri yapmak ve yaptırmak                                                                         

  4. Mersin Büyükşehir Belediyesince veya İhaleli olarak ya da Devlet-Vatandaş işbirliği çerçevesinde Belediye bütçesinden yapılacak olan;  toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak için gerekli araştırma, Etüt ve Projeleri yapmak ve yaptırmak.

  5. Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için Sulama Suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik Gölet ve diğer tesislerin projelerini yapmak ve yaptırmak,

  6. Büyükşehir Belediyesinin görev sahasında yer alan yerlerde bulunan veya yapılacak olan Park-Bahçe vb. Sosyal Tesislere ait Elektrik projelerini yapmak ve yaptırmak,

  7. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ihtiyaç duyulan tüm Hizmet Binalarının projelerini yapmak veya ihaleli olarak yaptırmak,

  8. Mevcut Kentsel Kamusal Alanların  (Meydan, Cadde, Sokak, Yaya Alanları, Yeşil Alanlar, Rekreasyon Alanları) Tasarlanması ve bunlara ait projeleri yapmak ve yaptırmak.

  9. Mersin Merkez ve İlçelerinde ihtiyaç duyulan yerlerde Açık ve Kapalı Semt Pazarları Etüt ve Projesini yapmak ve yaptırmak.

  10. Mersin Merkez ve İlçelerinde ihtiyaç duyulan yerlerde Açık ve Kapalı Spor Sahalarının Etüt ve Projesini yapmak ve yaptırmak.

  11. Mersin Büyükşehir Belediyesindeki Kent Mobilyalarının uygun norm ve standartlar çerçevesinde bir kent kimliği kazandırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin münferit ya da reklamcılık mesleği ile iştigal eden reklam firmalarının (Bilgi Bankaları, Çöp Konteynerleri, Trafik İşaret ve Yön Levhaları, Tretuvar Kaplamaları, Bordür Taşları, Çeşmeler, Refüjler ve Yaya Geçişleri, Aydınlatma Elemanları, Umumi Tuvaletler, Saatler, Bayrak Direkleri, Ağaç dibi Kentsel Tasarım Elemanlarının) başta Meydanlar ve Ana Arterler olmak üzere muhtelif Cadde ve sokaklara konulması talebi müracaatlarını incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, proje yapmak, yaptırmak ile görevlidir.

  12. Proje/projeler üretilirken Kurumun tasarrufunda bulunan, Kamu Malı olarak terkin edilmiş Kıyı ve Dolgu Alanları, Meydan, Yaya Yolları ve Açık Alanlar gibi Kamusal Kullanım Alanlarının Mekânsal ve Görsel kalitesini geliştirmek adına Kentsel Tasarım Projeleri hazırlamak,

  13. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yetki alanı içinde, 2863, 3386 ve 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında Koruma Amaçlı Plan, Proje, uygulama ve programları yapmak, yaptırmak, yürütmek, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek ile görevli ve yetkilidir. Söz konusu alanlarla ilgili tüm çalışmaların eşgüdümünden sorumludur.

  14. Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarıyla, Sit Alanları ve Tarihsel Çevreler için Koruma Amaçlı Alt Ölçekli Uygulama Planlarını; gerektiğinde bu amaçla eylem programlarını yapacak veya yaptıracak, her yapılan proje için uygulama programlarını hazırlayacak, cephe düzenlemeleri ile ilgili notları koyduracak, öncelikleri belirleyecek, proje tarifleri yapacak ve proje konularını belirleyecektir.

  15. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi mülkiyet ve denetiminde bulunan ve Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerini yapmak, yaptırmak

  16. Bu süreçte özel uzmanlık gerektiren konularda Üniversite ve Araştırma Kurumları ile işbirliği yapmak,

  17. Hazırlanan projelerin, ilgili idarelerdeki izin ve onay süreçlerine katılmak ve süreçlerin tamamlanmasını takip etmek,

  18. Büyükşehir Belediyesi mülkiyet ve denetiminde bulunan taşınmazların Koruma Bölge Kurullarınca Onaylanan projelerinin uygulanmasını sağlamak,

  19. Korunması gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projeleri ile Çevre Düzenleme Projelerini ve bu projelerin uygulamasını yapmak, yaptırmak ve yürütmek ile görevlidir.

  20. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet alanında bulunan cadde ve yollarda Battı-Çıktı kavşaklara ait Etüt ve Projeleri yapmak ve yaptırmak.

Birim Fotoğrafları

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153