Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Units
  • İletişim Bilgileri
  • Daire BaşkanıOnur ÖZKALE
  • Telefon0324 533 16 01
  • E-Postaetutveprojeler@mersin.bel.tr
  • Adres

    Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görevleri

a) Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yerlerde; cadde, yol, yaya alt/üst geçitleri, köprü, menfez, sanat yapıları ve katlı kavşaklara ait etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak,

b) Mersin Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetleri için, kamu yararı gözetilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, ihtiyaç duyulan yapım işleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan tüm kamu alanları ve yapıları ile ilgili her türlü incelemeyi yapmak, projeler üretmek, ürettirmek,

c) Meydan, cadde, sokak, yaya alanları, yeşil alanlar, rekreasyon alanları gibi kentsel kamusal alanları tasarlamak, bunlara ait etüt ve projeleri yapmak veya yaptırmak,

ç) Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla 21/07/1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun kapsamında proje ve programlar yapmak veya yaptırmak,

d) Mersin Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan veya Büyükşehir Belediye Meclisinde belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak veya yaptırmak,

e) Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Korunması gereken doku ve sokakları sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri ile çevre düzenleme projelerini yapmak veya yaptırmak.

Birim Haberleri

Birim Projeleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185