HABERLER

Kadın ve Çocuklar Daha Çok Çalıştay İstiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun gelecek 5 yıllık çalışmalarına şekil verecek olan Stratejik Plan kapsamında düzenlediği “Kadın ve Çocuk Çalıştayı”, katılımcılarda büyük memnuniyet yarattı. Çalıştay kapsamında hazırlanan raporda, memnuniyet oranları, içerik değerlendirmesi, çalıştay yöntemi ve tekniği gibi başlıklar değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonunda çalıştayın memnuniyet oranı yüzde 93’e ulaştı. Çalıştayların daha sık ve sürekli yapılmasını isteyen katılımcılar, kadın sorunları ve kadına yönelik şiddet, çocuk hakları, engelliler, sağlık ve çocuk istismarı başta olmak üzere Büyükşehir’in birçok konuda seminer, eğitim ve çalıştay düzenlemesini istedi.  

Vatandaşlar Büyükşehir’in alacağı kararlarda söz sahibi olmak istiyor

Değerlendirme raporunun hazırlanması amacıyla yapılan araştırmaya, aralarında akademisyenler, sanatçılar, kurum temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve dernek temsilcilerinin de yer aldığı ve yüzde 62’si kadın, yüzde 37.5’i erkeklerden oluşan toplam 120 kişi katıldı.

Rapora göre, çalıştay içerisinde değerlendirilen konulardan en çok katılım yüzde 15’le “Yerel Yönetimler Karar Alma Mekanizmalarına Katılım” ve yüzde 13’le “Kent Kadın ve Sanat’ konularına oldu. Alınan bu sonuç, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararlarda söz sahibi olmak istediklerini ortaya koydu.

Çalıştayın içeriği, uygunluğu, zamanlaması, süresi, çalışma yöntemi ve tekniği ile ilgili değerlendirmelerin de yer aldığı değerlendirme raporunda, çalıştayın içeriğini konuya uygun ve yeterli bulanların oranı yüzde 72.5, süresini yeterli bulanların oranı yüzde 80.8, zamanlamasını uygun bulanların oranı yüzde 90, konunun anlaşılması için uygulanan yöntem ve tekniği uygun bulanların oranı ise yüzde 77,5 olarak ölçüldü.

Katılımcılara hangi konularda çalıştay düzenlenmesini istedikleri soruldu

Değerlendirme raporunda ayrıca katılımcılara Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını istedikleri seminer, eğitim ve çalıştay konuları soruldu. Kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgili başlıkların ön plana çıktığı konular ise raporda şu şekilde yer aldı:

“Kadın sorunları ve kadına yönelik şiddet, LGBT; çocuk hakları, engelli, sağlık, çocuk istismarı; toplumsal cinsiyet farkındalığı; eğitim ve sağlık; iletişim-eğitim-istihdam; bağımlılıkla mücadele; kent ve göç; öfke kontrolü, kişisel motivasyon; üniversite hazırlık kursları; kadına yönelik şiddet; sokak ekonomisi; sertifikalı meslek edinme; sosyal medya bağımlılığı; eğitim, sağlık ve ekonomi; kadın ve ruh sağlığı; medya eğitimi; aile içi eğitim; gazetecilik; çocuk hakları; kültür ve sanat. “

Katılımcıların görüşleri alındı

Değerlendirme raporunun son bölümünde ise görüş ve öneriler başlığına yer verildi. Katılımcıların yapılan Kadın ve Çocuk Çalıştayı ile ilgili görüş ve önerilerine yer verilen bölümde çalıştayların daha sık düzenlenmesi ve çalışmaların sürdürülebilir olması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, katılımcılar çalıştaylardan kısa sürede sonuç alınması, yapılan çalışmaların sürekli olması, çalışmalarda yerel basının etkisinin kullanılması, kadın ve çocuk çalıştaylarının ayrı yapılması, kadınlara iş alanında istihdam sağlayıcı konulara yer verilmesi, STK’ların gönüllü çalışanlar ile işbirliği yaparak, kadın ve çocuklar ile ilgili ortak projelerde yer alması yönünde görüş ve önerilerde bulundu.