HABERLER

Büyükşehir Personeline Genel Sağlık Sigortası Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında personele “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” eğitimi verdi.

 

Mersin Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardımcısı Vekili Ömür Çevik tarafından verilen eğitimler kapsamında 45 personel eğitim aldı.

 

Eğitimler kapsamında personel, Sigortalı Bildirimi ve Tescili, Sigortalılığın Başlangıcı, Sigortalılığın Sona Ermesi, İş Yeri ve İşverenlere İlişkin Hükümler, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar, İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu, Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk, Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması ve İş Görememezliğin artması gibi konu başlıkları hakkında bilgilendirildi.