HABERLER

Basına ve Kamuoyuna Duyurulur

Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimi öncesinde algı yaratmak isteyen bir takım kişiler tarafından Büyükşehir Belediyemizin hedef gösterilmesi, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler ile sağlanan hoşgörü ve saygı ortamının bozulmak istenmesi üzerine konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur.

 Bazı kişilerce Büyükşehir Belediyemiz asılsız ve gerçek dışı bilgilerle hedef gösterilmektedir. Yapılan paylaşım ve yorumlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından keyfi bir uygulama ile adaylara ait afiş, ilan, pankart ve benzeri materyallerin kasıtlı olarak toplandığı şeklinde kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgiler aktarılmakta, görevini yapan personellerimiz ise küfür ve hakaretlere muhatap edilmeye çalışılmaktadır. Konu ile ilgili yetkinin ve toplatma kararının seçim kurullarında olduğu, toplama görevinin ise kolluk kuvvetleri gözetiminde belediyelere verildiği resmi yazı ile ilgili kurumlara tebliğ edilmiştir.

Bilindiği üzere yaklaşan seçimlerle ilgili oluşturulan bir seçim takvimi vardır. Adaylar ve siyasi partiler ise bu takvimde yer alan karar ve yasaklara uymak zorundadır. Bu karar ve yasaklarla ilgili tarafımıza Mersin Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nce 02/01/2019 tarih ve “İlan ve reklam yerleri” konulu yazı gönderilmiştir.

Yazıda belirtildiği üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 19.12.2018 tarih ve 1119 sayılı kararı gereği reklam ve ilan yerleri ile ilgili olarak İl Seçim Kurulu’nca gösterilen yerlere pankart, ilan ve afişlerin asılabileceği belirtilmiştir. Seçim büroları, toplantı yapılacak yerler ve taşıtlar ile İl Seçim Kurulu’nun gösterdiği yerler dışında herhangi bir ilan veya afişin asılmaması kararı ilgili kurum ve kuruluşlara da tebliğ edilmiştir. Yine aynı yazıda seçimlere 1 (Bir) ay kala 01 Mart 2019 tarihinden itibaren de siyasi parti ve adayların ilgili afiş ve benzeri materyaller için İlçe Seçim Kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden eşit süre, sayı ve ücretle faydalanabilecekleri bildirilmiştir. Alınan karar gereği konut ve işyeri olarak kullanılmayan binalar ile iskana açılmamış inşaat halindeki yapılara da kesinlikle tanıtıcı afiş asılamayacağı, seçim takviminin başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de 298 sayılı kanunda belirtilen yerler dışında siyasi ilan ve reklam içeren afiş, ilan, poster ve pankart yapıştırılmasının ve teşhir edilmesinin yasak olduğu, aksi halde bu ilan ve afişlerin kaldırılacağı ve masrafların da ilgilisinden tahsil edileceği, belirtilen yasaklarla ilgili işlem yetkisinin ilçe seçim kuruluna ait olduğu tarafımıza iletilen yazıda ilan edilmiştir. Yetkili mercilerin istekleri üzerine genelge hükümlerine aykırılıkların giderilmesi için ise gerekli araç gereç ve personelin belediyeler tarafından sağlanmasına karar verilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza gönderilen yazıda bahsi geçen yerler dışında asılan afiş, ilan ve pankart gibi tanıtıcı broşürlerin ilgili kişilerce kaldırılması ve kaldırılmadığı taktirde kolluk kuvvetleri gözetiminde toplatılması istenmiştir. İlan, afiş ve benzeri materyaller, seçim kurullarının belirlediği yerlere asılmak zorunda olup, yasaklanan yerlere asılan materyallerin kaldırılmadığı taktirde ise toplanması görevi belediyelere verilmiştir. Belediyemiz tarafından toplanan afiş ve ilanların tamamı, seçim kurullarının talebi üzerine kolluk güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilmiş olup, özellikle sosyal medyada “Büyükşehir Belediyesi afişleri kaldırıyor” gibi tezviratlarla kurumumuz ve bu görevi yerine getiren personellerimiz asılsız bilgilerle kasıtlı olarak hedef gösterilmektedir. Seçim Kurulları tarafından alınan kararları uygulayan belediyemiz ve personellerimizi hedef gösteren kişiler, hiçbir bilgi sahibi olmadan veya kasıtlı olarak çeşitli tezviratlarda bulunmaktadır. Bu kişileri özellikle seçim gibi hassas konularda kimseyi zan altında bırakacak, ortamı gerecek, birilerini hedef gösterecek açıklama ve beyanlardan uzak durmaya davet ederken, görevini yapan kişi ve kurumlara sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür eden kişiler hakkındaki yorumu da siz değerli kamuoyuna bırakıyoruz.