Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Engelliler Dairesi Başkanlığı

Engelliler Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Engelliler Dairesi Başkanlığı Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

Engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, toplumsal ve sosyal yaşamın tüm boyutlarına katılım ve katkıda bulunmalarının önünü açmak, toplumda engellilikle ilgili farkındalık yaratmak, engellilerin haklarına saygılı bir toplum yapısının oluşumuna katkıda bulunmak için gerekli önlemleri ve tedbirleri almak. Engellilere yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek engelsiz bir kent haline getirmek.

İnsan hakları, pozitif ayrımcılık, fırsat eşitliği temelinde Engelli vatandaşlarımızın çağdaş, modern, toplum hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, toplumsal fırsatlardan eşit olarak faydalanmalarını sağlamak, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik koruma, kollama, destekleme, bilgilendirme, yönlendirme, sosyal ve psikolojik olarak dünya standartlarında hizmetleri sunmak. 

Birimin Faaliyetleri:

Engellilere yönelik üniversiteler, özel kuruluşlar, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte toplum temelli rehabilitasyon programları uygulamak.

Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin gereksinimlerini karşılamak üzere, her biri alanında uzman ekip kurmak.

Engelli bireylerin sivil toplum kuruluşlarına ve diğer kurumlara eşit şekilde katılım sağlayabileceği bir ortam oluşturmak,

Sosyal uyum güçlüğü çeken bireylerin, biyolojik, çevresel, aile okul vb. yerlerde kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri için gereksinim duydukları eğitim rehabilitasyon hizmetlerini kusursuz karşılamak. Ailelerin yaşadıkları psikolojik süreçlere destek vermek

Engelliliğin  engellenmesine ilişkin farkındalık çalışmaları (Yerel medya kuruluşları, toplu taşıma araçlarında gösterilmek üzere video, film, kamu spotu vb. hazırlanması) yapmak,

Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,

Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlendirilmelerini sağlayıcı konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek,

Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; şehirdeki spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153