Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Akif KARADAL
 • Telefon0324 533 1412
 • E-Postaemlakyonetimi@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B Blok (Kırmızı Lacivert İşhanı) K:5 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Görev ve yetki alanında kalan çalışmalar ile ilgili tapu tescil ve takip işlemlerini yapmak,
 2.  Taşınmazlara irtifak, intifa, ipotek, şerh, beyanların işlenmesi ve kaldırılması işlemleri, Cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması ve tapu tescillerinde tapu harcı tahakkuk işlemlerini yapmak,
 3. Belediye taşınmazlarının tapu kütüklerinin ilçe ve mahallelere göre düzenlenmesi, kütüklerinin yazılı veya dijital ortamda saklanması, muhafazası, tasnif, tashih ve güncellenmesi işlemini yapmak,
 4.  Belediyeye ait taşınmazların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun kayıt ve kontrol hükümleri uyarınca Daire Başkanlığımızın görev sahasında kalan gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 5. Belediye taşınmazlarının yerinde tespitlerinin yapılarak, taşınmaz bilgilerinin periyodik olarak güncellenmesi, belediyeye ait tapu evrakları, harita ve varsa imar durumlarının kayıt altında tutulmasını sağlamak,
 6. Gecekondu önleme bölgeleri ile uygulama yapılan alanlarda yer alan ipotek ve terkin işlemlerini yürütmek,
 7. Resmi kurumlardan Belediyemiz adına taşınmaz tahsisi ve mülkiyet devrinin alınması işlemlerini yapmak,
 8. Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile satış işlemleri yapmak,
 9. Şartlı ve şartsız bağışlara ilişkin mülkiyet devri işlemlerini yapmak,
 10. Başka kişi ve kurumların taşınmazlarına Belediye lehine gayri ayni hak tesis etmek,
 11. Taşınmaz yönetimine ilişkin protokol yapmak,
 12.  Diğer kurumlarla ortak proje yapılması kapsamında, taşınmaz devri ve satışı işlemlerini yapmak,
 13. Makamın talimatıyla taşınmaz yönetimine ilişkin diğer işlemleri yürütmek,
 14. Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili, satın alma talep eden birim tarafından gerekli izinler, Meclis Kararı, Encümen Kararı ve taşınmaza ait teknik şartnamenin hazırlanması halinde, satın alınması talep edilen taşınmazı ilgili mevzuat çerçevesinde satın almak.
 15. Gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Kanunu kapsamındaki bilgi edinme amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek,
 16. Birime gelen, giden tüm bilgi ve belgeler düzenlenerek arşivlenmesi,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185