Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Eğitim Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Eğitim Şube Müdürlüğü

Units

Görevleri

Eğitim Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek Eğitim Kuruluna sunmak, eğitimleri planlamak, organizasyonu yapmak ve eğitimleri yürütmek,
  2. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu çalışmalarına ilişkin sekretarya işlemlerini yürütmek,
  3. Belediyemiz   çalışanlarına   yönelik   gelişim   ve    iyileştirme   çalışmalarına                 katkı sağlayabilecek nitelikte yenilikçi sosyal projeler geliştirmesini sağlamak
  4. Çalışanlarla ilgili sosyal faaliyetler düzenlemek,
  5. Belediyemizde mevzuat dâhilinde staj yapacak olan öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek,
  6. İnsan Kaynakları Yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
  7. Yukarıda belirtilen görevler Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından iş süreçleri doğrultusunda yerine getirilir.
  8. Eğitim Şube Müdürü bu yönerge ile belirtilen görevlerin yürütülmesinden, kendisine bağlı şefliklerin aşağıda belirtilen görevlerini yerine getirmesinden ve şefliklerin/şefliklerde görevli personelin uyum içerisinde koordineli olarak görev yapmasından daire başkanına karşı sorumludur.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185