Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Ödül Yönetmeliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2018 yılında başarılı olan sporcu ve antrenörlere gerçekleştirilecek ödül töreni için dilekçe başvuru tarihi 15 Ekim 2018 SON BAŞVURU TARİHİ ise 18 Ocak 2019'dur. Dilekçe ile verilmesi gereken belgeler;

* Yönetmelik kapsamında ödülden faydalanmak isteyen sporcuların ve antrenörlerin, sportif başarıların elde edildiği yılı kapsayan Mersin'de ikamet ettiğine dair adres bilgisi raporu (nüfus dairesinden alınacak),

*Sabıka Kaydı

* Ödül Yönetmeliğinden faydalanmak isteyen sporcuların dereceye girmiş olduğunu gösteren ilgili branşın federasyonundan tasdikli belge,

* Ödül Yönetmeliğinden faydalanmak isteyen antrenör, ilgili branşın federasyonundan onaylı olmak kaydıyla başarılı olan sporcunun antrenörü olduğunu beyan edici imzalı yazı,

* Ödül Ödemelerinin yapılmasına esas adlarına yada veli veya vasi tayin ettikleri kişilerin adlarına ait IBAN NO'larının belirtildiği belge ,

* Sporcu ve Antrenörlerin kimlik fotokopileri eklenecektir.

 

 

Başvurularını dilekçeyle yapmamış ve gerekli evrakları tamamlanmamış sporcular ve antrenörler yönetmelik hükümlerinden faydalanamaz.

Bu İlan Tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca telefon, mesaj, mail vb. yerlerden tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyrulur.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153