Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Duyurular
  • Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı

Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı

Mersin Valiliği İl Afet ve Durum Müdürlüğü, ildeki afet risklerini belirlemek ve belirlenen afet risklerini azaltarak can ve mal kaybını önlemek veya asgari düzeye indirmek amacıyla Müdürlüklerinin sekretaryasında, ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanarak, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun kararı ve Valilik Makamının Olur’u ile onaylanarak yürürlüğe girdiğini,  planda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sorumluluğunda olan eylemlerin herhangi bir aksaklığı sebebiyet verilmeden yürütülmesi amacıyla yayınlanmıştır. 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185