Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Duyurular
  • MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFESİ

DUYURU METNİ

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2020 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFESİ”

“Atık Su Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir.

            Aynı yönetmeliğin 23.maddesinde; "2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. Maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesince de; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz maddeleri esas alınarak, evsel katı atıkların yönetimi ile ilgili 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tüm hizmet gelir ve giderlerinin yer aldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu hazırlanmıştır. Takiben, 14.02.2020 tarih ve 114 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bu hususta, karara bağlanan ve MESKİ Genel Müdürlüğü’nce su faturaları üzerinden tahsil edilecek olan tarifelerin yer aldığı,  Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi Raporu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi Çizelgesi TÜM KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR.

 

 

           

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185