Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Duyurular
 • Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı

Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı

          23.07.2022 - 07.08.2022 tarihleri arasında Almanya’nın Oberhausen kentinde Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı yapılacaktır. Program, gençlerin katılımına açık olup, katılımcılara yabancı kültürleri ve coğrafyaları yerinde görerek tanıma ve kalıcı dostluklar geliştirme fırsatı tanımaktadır.

 

Başvuru Esasları:

 

                 Değişim Programına katılacak öğrencilerin;

 

 • Ortaöğretim kurumlarında örgün eğitime kayıtlı olması
 • En az 14 yaşında olması ve 19 yaşından gün almış olmaması
 • Okulda disiplin cezası veya adli bir ceza almış olmaması
 • Okul not ortalamasının en az 75 olması veya herhangi bir dönemde başarı belgesi almış olması (teşekkür belgesi, takdir belgesi vb.)
 • En az temel seviyede İngilizce bilmesi
 • Öğrenci Değişim Programı Seçim Kurulunca katılımına onay verilmesi
 • Acil müdahale gerektirecek kronik bir rahatsızlığı ve uçak ile seyahat etmesine engel bir rahatsızlığının bulunmaması ve bunu yetkili makamlarca belgelendirmesi
 • Aynı konutta ikamet ettiği kişilerin sabıka kaydının bulunmaması

 

Veliler, Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı öncesinde uçak bileti, vize işlemleri, seyahat sigortası gibi ödemeleri kendileri yapar.

Program sırasında yaşanacak sağlık sorunları, seyahat sağlık sigortası kapsamında değil ise yapılan harcamalar veliler tarafından karşılanır.

Program, karşılıklı ağırlama esasına dayalıdır. Programa katılan öğrenci, bir sonraki değişim programında yurtdışından gelecek olan öğrenciyi ağırlamakla yükümlüdür.

Aşağıda belirtilen başvuru belgelerinin mersinexchange@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

 • Başvuru Formu (bağlantı adresinden indirilebilir)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (e-devletten alınan belge kabul edilir)
 • Okul not ortalamasını gösteren belge veya başarı belgesi (teşekkür belgesi, takdir belgesi vb.)
 • Okuldan disiplin cezası almadığını gösteren belge
 • Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan belge kabul edilir)
 • Aynı hanede ikamet eden kişilerin adli sicil kayıtları (e-devletten alınan belgeler kabul edilir)
 • Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınan belge kabul edilir)
 • Aile Hekiminden alınacak Sağlık Raporu
 • Onaylı Veli Muvafakat Belgesi (Kurul değerlendirme sonucundan sonra istenecektir)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Kurul değerlendirme sonucundan sonra istenecektir)

 

Sorularınız için Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim:

0 324 533 21 11 - 0 324 533 33 46

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185