Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Olağanüstü Gündem 28 Aralık 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 28 ARALIK 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10.00’DA

KONGRE VE SERGİ SARAYI’NDA YAPILACAK OLAN 2017 YILI 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ     

                                                                                           Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 28 ARALIK 2017 PERŞEMBE GÜNÜ

SAAT 10:00’DA YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 

  1. Mezitli Belediye Meclisi’nin 08/12/2017 tarihli ve 177 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesi’ne 20.000.000,00-TL ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  1. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde muhtelif caddelerde kırsal grup yollarında toprak, tesviye, üst yapı ve sanat yapıları yapım işi ihaleleri yıllara sari olarak yapılmış olup, çalışmaların devamının sağlanması ve hakkediş ödemelerinin yapılabilmesi için, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın bütçesine 1.600.000,00-TL ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  1. MESKİ Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı ücret tarifesi 30/11/2017 tarihli ve 14 sayılı MESKİ Genel Kurul kararı ile kabul edilmiş olup; 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 86. Maddesinde belirtilen değişiklikler doğrultusunda, 2018 Mali Yılı ücret tarifesinde “kamu kurum ve kuruluşlarına” uygulanan tarifelerde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  1. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/08/2017 tarihli ve 807 sayılı kararı ile 11-15 Ekim 2017tarihleri arasında düzenlenen “Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali”’ne 1.000.000,00-TL destek sağlanmış olup; Mersin’i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin 25/12/2017 tarihli ve 2017/19 sayılı yazısına istinaden festivalde sahne alan Mark GOFFENEY’in konser hizmet bedeli olan 180.000,00-TL + KDV tutarın da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 mali yılı bütçesinin ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153