Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem Temmuz 2005

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

11 TEMMUZ 2005 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.00’DE TOPLANACAK OLAN 

TEMMUZ AYI 2005 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN

I.OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin okunması,03- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 471 sayılı kararı ile kabul edilen, Bağlarbaşı Köyü, 1587 ve 1588 nolu parselleri ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili meclis kararının yeniden görüşülmesi,04-Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, 25 M-II pafta, 250 ve 255 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Toroslar Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen, Yusuf Kılıç Mah. Ayışığı düğün salonunun batısındaki parka Hüseyin CÜLÜK adının verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-Yenişehir Belediye Meclisinin 03.06.2005 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 92 pafta, 324 ada, 346 nolu parseli ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-Mezitli Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 42 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen, plan lejantlarında değişiklik teklifinin görüşülmesi,08-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 395 sayılı kararı ile kabul edilen, Meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 393 sayılı kararı ile kabul edilen, meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-Akdeniz Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen, Mesudiye Mahallesi 31 pafta, 275 ada, 3 ve 8 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-Toroslar Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 85/1 pafta, 1302 ada, 4 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Toroslar Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 124 sayılı kararı ile kabul edilen, 20 L-I pafta, 3198 ada ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-Toroslar Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 123 sayılı kararı ile 22 L-III pafta, 6604 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-Toroslar Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 121 sayılı kararı ile kabul edilen, 22 K-II pafta, 7368 ve 7373 nolu adaların arasında bulunan 7 metrelik yolun güzergah değişikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Toroslar Belediye Meclisinin 11.02.2005 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen, 21 L-III pafta, 4034 ada, 8 nolu parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-Karacailyas Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Karaduvar Köyü, 10 pafta, 9883 ada, 1 nolu parseline 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Sağlık Koruma Bandının işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Akdeniz Belediye Meclisinin 01.06.2005 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen, 21 N-I, 22 N-I, 22 N-IV, 22 N-III, 20 N-IV paftalarında TEDAŞ’ın talebi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 465 sayılı kararı ile kabul edilen, Bağlarbaşı Köyü, 1586 nolu parseli ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli mevzii imar planı tadilatı ile ilgili meclis kararının yeniden görüşülmesi,19-Yenişehir Belediye Meclisinin 03.06.2005 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen, 19 K-II, 20 K-III paftada Mimarlar İnşaat Mühendisleri Odası Hizmet Alanının bulunduğu bölgede 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Yenişehir Belediye Meclisinin 03.06.2005 tarih ve 81 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocavilayet Köyü, 9 pafta, 212 nolu parsel için ıslah imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-Mezitli Belediye Meclisinin 06.06.2005 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Mezitli Beldesi 29 J-II c, 29 K-I d pafta, 98 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-Adanalıoğlu Belediye Meclisinin, 06.06.2005 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin ili, Adanalıoğlu 23 Z a II pafta, 931,932,934 parseller ve 23 Z a III pafta, 1439 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-Toroslar Belediye Meclisinin 06.07.2005 tarih ve 49/1385 sayılı yazıları ile; 23-24 KL ve 25-26 KL paftalarında 400 yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapımı için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-Tıbbi atıkların imha edilmesi işinin, YAP-İŞLET modeliyle Büyükşehir Belediye Encümenine 10 yıla kadar ihale etme yetkisinin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tenbihnamesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-Dorukkent Belediyesinin 08.06.2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen, Dorukkent Belediyesi ücret tarifelerinden bazı maddelerin iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-Dorukkent Belediyesinin 08.06.2005 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Belediye Grup değişikliği itibariyle Harç oranlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediyemize bağlanan 19 ilk kademe Belediyeleri tarafından yürütülmekte olan ve Büyükşehir Belediyelerine devredilen hizmetler ile ilgili devir işlemleri tamamlanarak imzalanan protokoller gereği hizmetler, (Hal, mezbahane, mezarlık, itfaiye ve otobüs)belediyemiz tarafından yürütüleceğinden, buralarda uygulanacak ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.30- Dilek ve Temenniler,Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz 2005 toplantısı 11 Temmuz 2005 tarihinde başlayacak ve 5 gün sürecek, 15 Temmuz 2005 tarihinde sona erecektir.Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 Temmuz 2005 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır. Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153