Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem Mayıs 2005

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

09 MAYIS 2005 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN

MAYIS AYI 2005 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN

I.OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ 01-Açılış ve yoklama,02-Bir önceki tutanak özetinin okunması,03- Belediyemiz 2005 Mali Yılı Vergi, Resim Harç Tarifesinin İlan ve Reklam Vergisi Tarifesi bölümünde yer alan ışıklı ve ışıksız tabela vergisinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-Belediyemizin 2004 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Tece Belediyesi 2005 Mali Yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-Yalınayak Belediyesinin 04.04.2005 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Elektrik Direklerine ait işgaliye harçları ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-Davultepe Belediyesinin su ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Davultepe Belediyesi yol katılım payı oran tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Gözne Belediyesi su ücret tarifesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-Kazanlı Belediyesi 2005 Mali yılı ücret tarifesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-Kuyuluk Belediyesi su ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-Yenişehir Belediyesi 2005 yılı Bilgi Edinme ile ilgili ücret tarifesinin görüşülmesi,13-Yenişehir Belediyesi Komisyon Üyeliği ücreti ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-Arpaçsakarlar Belediyesi 2004 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-Büyükşehir Belediye Meclisinin 2005 yılının Ağustos ayında 1 aylık süre ile tatil edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-Tapunun Bahçe Mahallesi, 71 pafta, 343 ada, 9 parsel, 501 ada, 46 parsel, 501 ada, 44 parselleri için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Huzurkent Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen, 5 yıllık İmar programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-Huzurkent Belediye Meclisinin 07.02.2005 tarih ve 15 sayılı kararı ile Bağlarbaşı Köyü, 1586 nolu parselde 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-Gözne Belediye Meclisinin 07.03.2005 tarih ve 08 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Gözne Köyü, 51 Kld pafta, 242 ada, 4-5-6 ve 157 nolu parseller için 1/1000 ölçekli planlarda plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Tapunun Mersin ili, Merkez ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 21-22 PR pafta, 3409 ada, 4 ve 5 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- 18.03.2005 tarih ve 202 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Bekiralanı Köyü’nün Mersin Büyükşehir sınırları içerisine alınarak mücavir alan oluşturulması ile ilgili teklifin yeniden görüşülmesi,22-Akdeniz Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 43 sayılı Belediye meclis kararı ile kabul edilen, Yalınayak, 22 P-I pafta, 3787 ada, 10 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-Huzurkent Belediye Meclisinin 07.02.2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile Bağlarbaşı Köyü, 1587 ve 1588 nolu parselleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili telifin görüşülmesi,24- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Tapunun Karaduvar Mahallesi, 8 pafta, 227 nolu parsel için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Dorukkent Belediye Meclisinin 22.10 2004 tarih ve 32 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-Gözne Belediye Meclisinin 07.03.2005 tarih ve 09 sayılı kararı ile Tapunun Gözne Köyü, 50 KIII a pafta, 2450-2451 ve 2452 nolu parsellerle ilgili ilave imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- 18.03.2005 tarih ve 220 sayılı Belediye Meclis kararı ile Kocavilayet Köyünün tüzel kişiliğinin sona ererek, mahalle olarak Yenişehir Belediyesine Bağlanması ile ilgili karara yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Yenişehir Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 56 sayılı kararı ile 20 J-III, 20 J-IV pafta, 7874 ada, 1 parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-GözneBelediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 12 sayılı kararı ile Tapunun Gözne Köyü, N33.D.22D.3A pafta, 459 ada, 4-5 ve 8 pafta, 3086-212 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,30-Akdeniz Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 45 sayılı Belediye Meclis kararı ile Bahçe Mahallesi, 19 M-I pafta, 7303 ada, 3-4 nolu parselleri ile 76 pafta, 511 ada, 35 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2005 tarih ve 209 sayılı kararında, petrol ofisine ait, Nusratiye Mahallesi, 101 pafta, 836 ada, 28 nolu parselin 1/5000 ölçekli 19-20 KL ve 21-22 PR halihazır paftalarına isabet ettiği belirtilmiş olup, 19-20 KL sehven yazılmış olup, 19-20 PR olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-Tapunun Mersin ili, Nusratiye Mahallesi, 123 pafta, 954 ada, 36 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33-Toroslar Belediye Meclisinin 11.02.2005 tarih ve 78 sayılı kararı ile Çopurlu Köyü, 10 pafta, 1009 nolu parselde mevzii imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34-Yenişehir Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 55 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatları ile ilgili teklifin görüşülmesi,35-Mezitli Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 32 sayılı meclis kararı ile Tapunun 16 I-IV pafta, 73 ada, 1 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-Tapunun Mersin ili, Davultepe Beldesi, 032-c-05-c-1-d, 032-c-05-c-1-c paftalarına isabet eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37-Tapunun Mersin ili, Karaduvar Köyü, 2 pafta, 3756 ada, 1 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- Toroslar Belediye Meclisinin 11.02.2005 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile 23 K-III pafta, 5 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Tapunun Hamidiye Mahallesi, 19 M-I pafta, 6917 ada, 3 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 4/1 sayılı kararı ile 17 H-I, 17 H-II, 18 H-III ve 18 H-IV pafta, 5392, 5393, 5395 adaların tamamı ve 5381 ada, 12 ve 13 nolu parseller ile 935, 936, 877, 1458, 1933, 1934 nolu kadastral parseller ve eski uygulama gören 599, 637, 935, 938, 939 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Toroslar Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 96 sayılı kararı ile 23 L-IV pafta, 6953 -6954 ve 6955 adaların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,42-Toroslar Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 95 sayılı kararı ile 22 M-II pafta, 6688 ada, 6 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,43- Toroslar Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 94 sayılı kararı ile Tapunun, Mersin ili, Çopurlu Köyü, 25 K-IV pafta, 21 ada, 11 ve 12 nolu parselleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,44- Tapunun Mersin ili, Bahçe Mahallesi, 21 L-IV pafta, 3169 ada, 11 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,45-Yenişehir Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 52 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,46-Çiftlikköy Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 5/1 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,47- Kazanlı Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,48- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.Maddesi ile Büyükşehir Belediyesine verilen görevlerin ilk kademe Belediyelerine 31.12.2005 tarihine kadar devredilmesi ile ilgili alınan 18.03.2005 tarih ve 199-222 sayılı meclis kararlarının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,49- Kuyuluk Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 05/15 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,50- Yalınayak Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,51- Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,52- Huzurkent Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,53- Yenitaşkent Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,54- Tece Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,55- Bağcılar Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,56- Akdeniz Belediye Meclisinin 05.05.2005 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,57- Davultepe Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen, 2004 Mali yılı kesin hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,58- Kuyuluk Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 05/17 sayılı kararı ile kabul edilen, Elektrik Direklerine ait işgaliye harçları ile ilgili teklifin görüşülmesi,59- Yalınayak Belediye Meclisinin 02.05.2005 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Bina İnşaat Harcı, İmar ve İmar Mevzuatı harçları ile ilgili teklifin görüşülmesi,60- Büyükşehir Belediyesi 11.04.2005 tarih ve 260 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,61- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.62- Dilek ve Temenniler,


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153