Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem Kasım 2011

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 KASIM 2011  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2011 KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve Takip eden iki yılın tahmini Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2011 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2011 tarih ve 110 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Akdeniz Belediyesinin 12.10.2011 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Toroslar Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Toroslar Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2011 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2011 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2011 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mezitli Belediyesinin 17.10.2011 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi  2012 Mali Yılı  Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mezitli Belediyesinin 10.10.2011 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi 2012 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Mezitli Belediyesinin 10.10.2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi  2012 Mali Yılı Performans Proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Hal Kompleksi içerisinde bulunan 9 adet Sevkiyatçı Dükkanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine uygun olarak satışın yapılabilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan ulaşım hizmetlerinin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufundaki bütün cafe, çay bahçesi, büfe ve sosyal tesislerin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufundaki bütün hafriyat sahalarının, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine devri ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen, Atatürk Parkı içerisinde bulunan ve Zabıta Daire Başkanlığı tarafından kontrol noktası olarak kullanılan 1 nolu büfenin belediyemize iade edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Mersin Narenciye Festivali’ne Mersin Büyükşehir Belediyesinin maddi destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Akdeniz  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 106 sayılı Meclis Kararı ile  Yeşilçimen Mahallesi’nin Akdeniz İlçesine bağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 241 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.05.2011 tarih ve 60 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 247 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2011 tarih ve 43 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 241 sayılı kararına (Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.05.2011 tarih ve 60 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 97 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Mezitli Belesiyesi, 30-L-I-d, 29-K-II-c ve 29-K-II-d paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 89 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar İlçesi, 22 L-I pafta, 7375 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 91 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar İlçesi, 21 K-I, 22 K-II, 22 K-III, 22 K-IV paftaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.10.2011 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 17 I-II pafta, 11 ada, 1 nolu parsel, 12 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,32- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.10.2011 tarih ve 109 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 17 I-IV pafta, 307 ada, 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Akdeniz  Belediye Meclisi’nin 08.09.2011 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Akdeniz  İlçesi, Arpaçsakarlar Köyü, 23 R-III, 23 R-IV, 22 R-I pafta, 86 ada, 1,2,3,4,5 ve 88 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 248 sayılı kararına (Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2011 tarih ve 42 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,35- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2011 tarih ve 239 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.05.2011 tarih ve 61 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,36- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararı ile  Mersin İli, Mezitli Belesiyesi, 032-c-05-d-4-c paftası ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- Mersin İli Merkez İlçesi Bekirde Köyü, 23 S-IV pafta, 10 ada, 1 nolu, 19 ada, 2 nolu ve 20 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar  İlçesi, 23 K-III pafta, 6967 ve 7124 nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih ve 92 sayılı Meclis Kararı ile tapunun  Mersin İli, Toroslar  İlçesi, Çavuşlu, 23 K-II pafta, 137, 140, 157  nolu adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.10.2011 tarih ve 106 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 18 J-I pafta, 187 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,42- Dilek ve Temenniler.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153