Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem Kasım 2005

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

14 KASIM 2005 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 

KASIM AYI 2005 OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN

I.OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin okunması,03- Meclis Başkan Vekillerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Meclis Divan Katiplerinin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- İmar ve Bayındırlık Komisyonu seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Ulaşım Komisyonu seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçe Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Büyükşehir Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Akdeniz Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Akdeniz Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-Yenişehir Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Yenişehir Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-Toroslar Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Toroslar Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Soğucak Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-Soğucak Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-Kuyuluk Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-Kuyuluk Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-Tece Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Huzurkent Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-Mezitli Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-Mezitli Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-Değirmençay Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-Değirmençay Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,28-Davultepe Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-Davultepe Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,30-Adanalıoğlu Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-Adanalıoğlu Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-Bağcılar Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,33-Bağcılar Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,34-Yenitaşkent Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,35-Yenitaşkent Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-Karacailyas Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,37-Karacailyas Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,38-Yalınayak Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,39-Yalınayak Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,40-Arpaçsakarlar Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,41-Arpaçsakarlar Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,42-Dorukkent Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,43-Dikilitaş Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,44-Dikilitaş Belediyesi 2006 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,45- Kazanlı Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,46- Bahçeli Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,47- Çiftlikköy Belediyesi 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,48- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen, yatırım proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,49- Kazanlı Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen, 2006 ecrimisil bedelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,50- Dorukkent Belediye Meclisinin 08.09.2005 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, TEDAŞ’a ait elektrik direklerinden işgaliye harcı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,51-Kuyuluk Belediye Meclisinin 01.08.2005 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, inşaat ruhsat harçları ile ilgili teklifin görüşülmesi,52-Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 154 sayılı kararı ile kabul edilen, Çukurova Mahallesi sınırları içerisinde 23 L-I ve 23 L-IV paftalarına isabet eden alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,53-Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 159 sayılı kararı ile 02.05.2005 tarih ve 106 sayılı Toroslar Belediye meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,54-Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen, Yalınayak 22 P-IV pafta, 6573 ada, 1 parsel ve 6574 ada, 3 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,55-Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 157 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, 105 pafta, 417 ada, 83 numaralı parselde yer alan 19 Mayıs İlköğretim okulunun çekme mesafesi ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesi,56-Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2005 tarih ve 735 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmesi,57- Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 155 sayılı kararı ile kabul edilen, Çavuşlu Mahallesi 23 L-I, 23 L-III pafta, 23 L-IV pafta, 5652 ve 5653 nolu adalarla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,58- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Menteş Köyü, 21 K-IV Pafta, 6890 ada, 1, 6891 ada, 1, 6892 ada, 1, 6896 ada, 4, 7774 ada, 1parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,59- Tapunun Bahçe Mahallesi, 19 K-III pafta, 2272 ada, 3 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,60- İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 10.10.2005 tarih ve 2/2977 sayılı yazıları ile; Nacarlı Köyü Muhtarlığının Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkartılması talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi,61- Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen, Kurdali Mahallesi 22 M-II pafta, 6688 ada, 6 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,62- Davultepe Belediye Meclisinin 28.09.2005 tarih ve 547 sayılı kararı ile kabul edilen, 32c-5c,32c-5d paftalarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,63- Mezitli Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 77 sayılı kararının görüşülmesi,64- Kerimler Köyü Muhtarlığının 14.10.2005 tarih ve 5879 kayıt nolu dilekçeleri ile Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çıkartılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,65- Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 22 sayılı kararı ile Camili ve Resul Köylerinin mücavir alana dahil edilmesi ve Emlak Vergisi, İşyeri Açma Ruhsatı veya Kullanma İzinleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,66- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/1 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlikköy Belediyesinin Birinci 5 yıllık imar proğramı ile ilgili teklifin görüşülmesi,67- Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen, 22 L-II, 23 L-III pafta, 2796 ve 2798 nolu adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,68- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 121 sayılı kararı ile kabul edilen, Mahmudiye Mahallesi, 16 pafta, 304 ada, 2, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,69- Tapunun Bahçe Mahallesi, 19 L-I pafta, 9499 ada, 1 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,70- Tapunun Mersin İli, Davultepe Beldesi, 22 J-2-B pafta, 165 ada, 7 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,71- Dorukkent Belediye Meclisinin 08.09.2005 tarih ve 23 sayılı kararı ile 26 K-III ve 26 K-IV paftalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,72- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 18 J-II pafta, 73 ada, 1 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,73- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 18 J-IV pafta, 36 ada, 3 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,74- Tapunun Karaisalı Köyü, 23 K-III pafta, 5 ada 8 nolu parseli için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,75- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Çiftlikköy 3 pafta, 1632 ve 1633 nolu parseller ile 18 J-IV pafta, 1856 ada, 1,2,3 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,76- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 123 sayılı kararı ile kabul edilen, Karaduvar Mahallesi, 22 S-IV pafta, 5907 ada, 9 ve 12 nolu parselleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,77- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Hamidiye Mahallesi, 29 pafta, 876 ada, 73,74 ve 75 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,78- Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile kabul edilen, 20 K-II, 20 L-I pafta, 9285 adayla ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,79-Davultepe Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 85 sayılı kararı ile yeni açılan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,80- Akdeniz Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 122 sayılı kararı ile 02.05.2005 tarih ve 55 sayılı karara yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,81- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 146 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Menteş Köyü, 19 J-III pafta, 7607 ada, 1 parsel ve 7608 ada 1 parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,82- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/8 sayılı kararı ile 17 H-II pafta, 5412 ada, 8 parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,83- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 04.04.2005 tarih ve 4/1 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2005 tarih ve 480 nolu kararı ile onaylanmış olup, askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,84- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 147 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Kocavilayet, 10 pafta, 3939 ada, 1,2,3,4 nolu, 3940 ada, 1,2,3,4,5 nolu, 3941 ada, 1,2,3,4,5,6 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,85- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/4 sayılı kararı ile kabul edilen, 18 H-III pafta, 8175 ada, 5 ve 6 nolu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,86- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/2 sayılı kararı ile kabul edilen, 17 H-II pafta, 8179 ada, 3 ve 4 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,87- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/6 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlikköy Belediyesi uygulama imar planı plan koşullarında tadilat teklifinin görüşülmesi,88- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/5 sayılı kararı ile kabul edilen, 17 H-III pafta, 5433 ada, 9 nolu parseli için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,89- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 9/3 sayılı kararı ile kabul edilen, 17 H-II pafta, 7285 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,90- Tapunun Mersin İli, Nusratiye Mahallesi, 22 P-IV pafta, 3410 ada, 4 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,91- Mersin Valiliği Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğünün 21.10.2005 tarih ve 752 sayılı yazıları ile 21 M-II pafta, 2057 ada, 13 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olarak plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,92- Tapunun Mersin İli, Menteş Mahallesi, 20 K-IV pafta, 7425 ada, 10 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,93- Mersin Katı Atık Düzenli Depolama Alanı yer seçim ve plan çalışmaları tamamlanmış olup, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 5216 sayılı yasa gereği plan tadilatı hazırlanmıştır. Yaklaşık 700 dekar sahanın “Katı Atık Düzenli Depolama Alanı” olarak 1/25.000 ölçekli plana işaretlenmesi ve kamu yararı kararının alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,94- Yenişehir Belediye Meclisinin 03.10.2005 tarih ve 155 sayılı kararı ile kabul edilen, Batıkent ve 50.Yıl Mahallelerinin bölünmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,95- Yerel Yönetim Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,96- Mülkiyeti belediyemize ait Yenihal Kompleksi içerisinde bulunan 3786 ada 24 parselin tamamı 3785,06 m2’dir. Bu yerin cami yapılmak şartı ile Diyanet Vakfına satış yapılması için encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,97- Adnan Menderes Dolgu Alanı üzerinde bulunan 1 nolu Nergis Çay Bahçesi, 5 nolu Lale Çay Bahçesi ve 7 nolu Menekşe Çay Bahçesinin, işletme hakkının İmar İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.ne devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,98- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,99- Dilek ve Temenniler, Not: Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım 2005 toplantısı 14 Kasım 2005 tarihinde başlayacak ve 20 gün sürecek, 02 Aralık 2005 tarihinde sona erecektir.Büyükşehir Belediye Meclisinin 02 Aralık 2005 tarihinden sonra yapacağı toplantılarda idareden ve ihtisas komisyonlarından gelen konularla gündem oluşturulacaktır. Bu hususta ayrıca ilan yapılmayacaktır.


HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153