Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 9 Ekim 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 9 EKİM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ 
SAAT 14:00’DA  KONGRE VE SERGİ SARAYI'NDA YAPILACAK OLAN 2017 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03-Birimlerden gelen konuların görüşülmesi, 

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,  

05- Dilek ve temenniler.

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 9 EKİM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 

1-    Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Ören/Nasraddin Mahallesi, 467 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

2-    Silifke Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 140 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Sayağzı Mahallesi, 108 ve 109 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

3-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 92 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 9577 ada 1, 2 ve 3 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

4-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 91 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 454 ada, 157 parselde trafo yeri değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

5-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Huzurkent Mahallesi sınırları içerisinde 17 adet trafo yeri işaretlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

6-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanan merkez yerleşimi sınırları içerisinde 13 adet trafo yeri işaretlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

7-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet trafo yeri işaretlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

8-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 131 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi sınırları içerinde muhtelif alanlarda Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

9-    Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile onaylanan; Akdeniz İlçesi, Yenitaşkent Mahallesi sınırları içerisinde 2 adet trafo yeri ve değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

10-    İlimiz, Silifke İlçesi, Arkarası (Arkum) Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 121 parsel numaralı, 7.375,00 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmazın üzerinde yer alan Arkum Sebze ve Meyve Halinin içerisindeki 17 adet işyeri ile 1 adet İdari Binanın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne “Ambar Alanı” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin (h) bendi ile 75. maddesinin (d) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin “Tahsis Yetkisi” başlıklı 4. maddesi uyarınca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

11-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 480 ada, 14 parsel No.lu, 80.00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 75. maddesine göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

12-    MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 yılı Stratejik Plan Çerçevesinde İlimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve 2017 yılı bütçesinde konulan ödenek çerçevesinde projelere başlanmış olup; 2017 yılı bütçesinde öngörülmeyip, yılı içerisinde yapılması aciliyet gerektiren yatırımların (Davultepe-Tece İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi, Mezarlık 1-2 Deplase Yapım İşi, Gülek İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı Yapım İşi, Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü Deplase Yapım İşleri gibi) yapım işlerinin devam edebilmesi için 50.000.000,00-TL (Elli Milyon Türk Lirası) İç Borçlanma yapılabilmesi için 2560 sayılı yasanın 6/1-j maddesi uyarınca MESKİ Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

13-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 152 sayılı kararı ile Mersin İli,
Erdemli İlçesi, Akdeniz-Çeşmeli-Ayaş Mahallelerinde, artan enerji ihtiyacına yönelik olarak muhtelif yerlerde trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

14-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 150 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu (Çanakçı) Mahallesi, 195 ada, 79 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

15-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 289 ada, 2 parsel, 290 ada, 2 parsel ve 291 ada, 2 parsel No.lu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

16-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarih ve 151 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 170 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

17-    Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 103 ve 104 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

18-    Mut Belediye Başkanlığı’nın 09.08.2017 tarihli ve E.2442 sayılı yazısı ile Karşıyaka Mahallesi, 832 ada, 42, 43 ve 44 No.lu parseller ile 250 ada, 1 parsel çevresinde konut alanı ve park alanının yeniden  düzenlenmesine ilişkin hazırlatılmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

19-    Mersin Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 13.09.2017 tarihli ve E.134151 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 1117 ada, 2, 3, 4, 5, 6 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

20-    Mersin İli, Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 439 No.lu parselde Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

21-    Mersin İli, Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 438 No.lu parselde Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

22-    Anamur Belediye Meclisi’nin 08.09.2017 tarihli ve 99 sayılı kararı ile Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 871 ada, 9, 10, 15, 16, 18 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

23-    Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 864 ada, 2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

24-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 121 sayılı kararı ile Mersin İli, Toroslar
İlçesi, Tırtar Mahallesi, 176, 187 ve 188 numaralı parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

25-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 303, 308, 309, 310 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

26-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 118 sayılı kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 324 ve 361 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

27-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2017 tarih ve 702 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2017 tarihli ve 81 sayılı kararı) 1 aylık askı süresi içerisinde yapılan bir (1) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

28-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarih ve 117 sayılı kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilişkin değişiklik ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

29-    Silifke Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarihli ve 23 sayılı kararı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 166 sayılı kararı ile görüşülmüş olup; ilgili karara yapılan bir adet itirazın karara bağlandığı Silifke Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarihli ve 137 sayılı kararı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

30-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli ve 122 sayılı kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, muhtelif mahallelerde 22 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

31-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17-I-2 paftalar, 10 ada, 3 ve 4 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

32-    Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkoyak Mahallesi, 810 No.lu parselin bir bölümüne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

33-    İlimiz, Bozyazı İlçesi, Elmakuzu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 113 ada, 29 parsel No.lu 19.345 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın üzerinden 4.450 m²’lik kısmının MESKİ Genel Müdürlüğü adına “su deposu yeri”  olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

34-    Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Karadere Mahallesi, 101 ada, 198 parselde Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

35-    Anamur Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli ve 95 sayılı kararı ile Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 217 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

36-    Silifke Belediye Meclisi’nin 07.08.2017 tarih ve 148 sayılı kararı ile Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması ve tespit edilen sorunlara haiz imar adalarında, her türlü imar uygulaması ve imar işleminin tesis edilmemesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

37-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 146 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

38-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; II Sayılı Boş Kadro - III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

39-    Mersin Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 03/10/2017 tarihli ve E.2601 sayılı yazısı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi, Çamtepe, Sağlıklı ve Kurbanlı Mahalleleri mevkiinde yer alan 530 hektar büyüklüğündeki alanın Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak sınırlarının kesinleştirildiği bildirilmiş olup; Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesi, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. ve 12. Maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince Organize Sanayi Bölgesinin oluşumuna % 28 oranında katılım sağlanması ve ortaklık ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 9 EKİM 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Anamur İlçesi, Bozdoğan Mahallesi, 711, 712 ve 713 parsellere ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Mersin İli,  Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 266 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesine trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.07.2017 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait  plan notu değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Mersin İli,  Silifke İlçesi sınırları içerisinde Akdere, Atakent, Atayurt, Çamlıca, Taşucu ve Yeşilovacık ile Silifke Merkez ve Silifke Merkez Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ait plan notu değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153