Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gündem 8 Mayıs 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 8 MAYIS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ 
SAAT 14:00’DE TOPLANACAK OLAN 2017 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 

05- Dilek ve temenniler.

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 8 MAYIS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

 

1-      Anamur Belediye Başkanlığı’nın 27.03.2017 tarih ve 3435 sayılı yazısı ile; Anamur İlçesi, Hacı Molla Mahallesi, 128 ada, 32 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

2-      Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün yazısı ile; 08-09 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği”ne diğer kurumlarla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de maddi destek vermesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

3-      Yenişehir Belediye Meclisi'nin 03.04.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-4 pafta, 7475 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

4-      Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çiftlik Mahallesi,   18 I-2 pafta, 1661, 1662, 1663. 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669. 1670, 1671, 1672, 2088, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684 ve 1685 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

5-      Yenişehir Belediye Meclisi'nin 03.04.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 K-l pafta, 7483 ada, 1 parsel ve 7482 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

6-      Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 10469 ada, 2 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2013 tarih ve 309 sayı ile “İtirazın Reddi”ne ilişkin alınan karar hakkında; Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/204 sayı ile “İşlemin İptali” kararı alınmış olup, mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

7-      İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun 15.03.2017 tarihli komisyon raporu ve bu rapora ilişkin olarak alınan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2017 tarih ve 272 sayılı kararında “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3884 ada, 3 numaralı parsel” yerine, sehven “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3884 ada, 2 numaralı parsel” yazıldığı tespit edilmiş olup anılan komisyon raporu ve meclis kararında gerekli düzeltmenin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

8-      Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1071 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin mahkeme kararı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

9-      Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan, 2016 Yılı Büyükşehir Belediyesi Gelir ve Gider Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10-  Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi’nin yazısı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 468 ada, 1, 2, 3 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11-  Çukurova Belediyeler Birliği tarafından birlik üyesi mahalli idarelerin Belediye Başkanları ve Birlik Meclis Üyelerine yönelik 20-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleştirilecek olan “Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı”na Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ ve Çukurova Belediyeler Birliği asil üyelerinden oluşan toplam 12 kişilik heyetin Karadeniz’e görevli olarak gitmeleri ve gerekli harcamaların Belediyemizin ilgili bütçe kaleminden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

12-  Mezitli Belediye Meclisi'nin 07.04.2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 200 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 168 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 65 (UİP-6321) sayılı kararı) yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,

14-  Yenişehir Belediye Meclisi'nin 03.04.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 49 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15-  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca kurulması planlanan Gönüllü İtfaiyecilik Teşkilatı için hazırlanan “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelik Taslağı” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16-  İlimiz, Gülnar İlçesi, Korucuk Mahallesi, 101 ada, 825 parsel No.lu, 1000.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, “ mezarlık yeri” olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18-  Belediyemizin 2017-2019 Revize Stratejik Planında mevcut “Kültür ve Turizm Şehri olmak” stratejik hedefi doğrultusunda, ilimizin kültür ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve değerlerinin ön plana çıkartılması, Mersin'in marka değerinin artırılması amacıyla bir ikon yaratılması planlanmakta olup, bu kapsamda sahibinden yasal izin almak koşuluyla, ilimizde bulunan 52 katlı Gökdelen İş Merkezi binasının sanatsal figürlerle donatılması çalışmalarında görev alacak sanatçılara yapılacak ödemeler konusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19-  Mezitli Belediyesi tarafından 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde 7.si düzenlenen, ancak ödemesinin meclis kararının etkinlik tarihinden sonra alınması nedeniyle yapılamadığı desteğin,  2017 yılında talep edilen 50.000,00 TL ile birlikte (2016-2017 yılları) toplam 100.000,00 TL olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20-  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 yılı Stratejik planında yer alan "Su Altı Heykel Parkı Projesi" kapsamında; Mersin’in turizmini canlandırmak, su üstü-su altı sporlarına ilgiyi arttırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek amaçlarıyla; İlimiz, Silifke İlçesi, Narlıkuyu Mahallesi, Akkum-Boynuinceli Mevkii deniz alanında, 8 metre derinlikten itibaren maksimum yüksekliği 2 metre olan denize zararsız, özel beton malzemeden imal edilecek yaklaşık 120 heykel yerleştirilmesi planlanmakta olup, söz konusu Su Altı Heykel Parkı Projesi için Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanacak mal ve malzemelerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesine göre bağış olarak kabulü ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21-  Bozyazı Belediyesi tarafından 2014 yılından beri sevk ve idaresi yapılmakta olan, Tekmen-Tekeli Kapalı Sistem Sulama Suyu ve Tekeli-Gözce-Gözsüzce Mahalleri Kapalı Sistemden Sulama Suyu borularının Bozyazı Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

22-  Silifke İlçesi Olba Ören Yeri, Silifke Kalesi, Mezitli İlçesi Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Yumuktepe Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları Anemurium Antik Kenti restorasyon ve tespit çalışmaları ile Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem Yerleşimleri yüzey araştırması çalışmaları için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 Mali Yılı bütçesinden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 8 MAYIS 2017 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN

MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

 

01- Toroslar Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4690 ada, 6 ve 7 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 179 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Yemişkumu Mevkii, 741-850-743-819-788 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 337 ada, 25-26-27-28-29-30-31-32-33 ve 34 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Erdemli İlçesi, Kumkuyu Çanakçı Mahallesi, 197 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Mut Belediye Meclisi'nin 10.03.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile; Mut  İlçesi, Pamuklu Mahallesi, 110 ada, 388 ve 432 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Mersin İli, Mut İlçesi, Özlüce Hudutları içerisinde mülga Mersin İl Özel İdaresi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Mersin Rüzgar Enerji Santral Projesine ilave ve revizyon ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07- Mut Belediye Meclisi'nin 09.12.2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile; Mut  İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 107 ada, 289 parsel ve 114 ada, 110 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Anamur İlçesi, Güngören, Bozdoğan, Boğuntu, Çukurabanoz, Evciler, Ormacık ve Çarıklar (3 ayrı mahalle) sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

09- Mersin İli, Anamur ve Bozyazı arasındaki ilçe sınırının belirlenmesine yönelik, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

10- İlimiz, Silifke İlçesi, Hırmanlı Mahallesi’nde Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 43. Maddesine göre Silifke Belediyesi tarafından kurulan Yerleşik Alan Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan “Yerleşik Alan Sınırlarının Tespiti” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11- Silifke Belediye Meclisi’nin 06/02/2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi, 2268 ve 3911 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 847 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

13- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-J-4 pafta, 3039 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 16 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-H-1  pafta, 33 ada, 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

15- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

16- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 301 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17- Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Kurumlar Arası Tashihen Devirden tescil yapılmış olan; Erdemli İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 120 ada, 1 parsel (2140.00 m2) yüzölçümlü mesire yeri niteliğindeki taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 75/d ve 18/e maddelerine göre Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

18- Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 179 ada, 40 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan trafo alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

19- Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 664 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan trafo alanının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

20- Mersin İli, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Toroslar İlçelerinde bulunan toplam 26 Adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 5 (beş) yıl ve 10 (on) yıl süreli kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

21- İlimiz, Anamur İlçesi, Çarıklar Mahallesi, Yenicebükü mevkii, 191 ada, 2 parsel 3.383,80 m2 yüzölçümlü okul vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Çarıklar Belediye Hizmet Binasının 10 yıllığına Anamur Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

22- Sosyal belediyeciliğin ve hemşehrilik bilincimizin gereği olarak ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik etkinlik, belirli gün ve haftaların kutlanması ve anılması, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler seminerler vb. organizasyonların, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7, 18 ve 24. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 15, 38, 60, 75 ve 77. maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümlerine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

23- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 7034 parsel 1.495,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binasının 2. katında mülga Taşucu Belediyesi’nce ekli basit krokide İmar Müdürlüğü olarak kullanıldığı belirlenen toplamda 95,00 m2 lik dört odanın, açılacak olan Silifke Çevre Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 75/d maddelerine istinaden, bedelsiz olarak 10 yıllığına ve 18/e maddesine göre Silifke Kaymakamlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

24- 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli  (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinde belirtilen kadroların ve Teşkilat Şemasında belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

25- 17/10/1995 tarih ve 1383 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararına istinaden, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 2973 ada, 2 parsel, D Blok, 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın Abdulalim ARMAĞAN’a tapu devrinin yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

26- Tarsus İlçesi, Altaylılar Mahallesi, 33.000,00 m2 yüzölçümlü Ötüken Vadi Park içerisinde bulunan 200,00 m2’lik tek katlı binanın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 75/d maddelerine istinaden ve 18/e maddesine göre bedelsiz olarak 10 yıllığına Tarsus Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

8 MAYIS 2017 AÇIKLAMALI GÜNDEM İDARİ TEKLİFLER
8 MAYIS 2017 AÇIKLAMALI GÜNDEM KOMİSYON RAPORLARI

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153